FANDOM


Rot - najemnik do zadań specjalnych, wynajęty w 475 roku przez jedną z felmarskich gildii kupieckich. Jego zadaniem było zdestabilizowanie sytuacji w Trzech Osadach, co miało z kolei podbić ceny tamtejszych wyrobów (szczególnie ziół i produktów leczniczych), których spore zapasy zgromadzili jego zleceniodawcy. Rot, jako profesjonalista w swojej dziedzinie, zaczął jednocześnie realizować misję na trzy różne sposoby. Zebrał i za pieniądze mocodawców sfinansował sporą grupę bandytów, którzy mieli napadać na wszelkie wychodzące z Kilangeru karawany handlowe. Zaczął także werbować w samym Kilangerze ochotników do czegoś w rodzaju gildii złodziei (jednym z nich był miejscowy myśliwy, Razein). Najważniejszą częścią planu były jednak przeprowadzane osobiście przez Rota nocne morderstwa dokonywane na ubogich Kilangerczykach. Proceder ten był połączony z rozsiewaniem plotek na temat rzekomej odpowiedzialności miejscowych bogaczy za te zabójstwa. Zgodnie z oczekiwaniami, doprowadziło to do wzrostu społecznego napięcia i powstania otwartej wrogości pomiędzy bogatymi a biednymi mieszkańcami Kilangeru, co z kolei mogło przyczynić się do pogłębienia gospodarczej zapaści, w jaką miała wpaść osada.

Nieszczęśliwie dla siebie, Rot wybrał na jeden ze swoich celów kilangerskiego szewca, Seppa. Sepp, obawiając się o swoje życie po tajemniczej śmierci kilku innych biednych mieszkańców osady, wysłał przez kupca Kornaka wiadomość do swojego syna, Markwarta, który pracował w Grycie jako drwal. Markwart przybył do Kilangeru 17.s.III.475 r. Tego samego dnia, późnym wieczorem, Rot spróbował zamordować Seppa. Nie spodziewał się jednak, że w domu szewca spotka młodego i silnego Markwarta. Wywiązała się szamotanina, w wyniku której zabójca został wypchnięty przez okno na ulicę. Drwal rzucił za nim ciężkim imadłem; jednakże, zamiast w Rota, trafiło ono w okno budynku po drugiej stronie ulicy. Nie zniechęcawszy się jednak, Markwart wyskoczył za przeciwnikiem na ulicę. Rot próbował uciekać, jednakże został trafiony w nogę rzuconym przez drwala toporem. Niedoszły zabójca Seppa nie dożył jednak przesłuchania - zanim przybyła kilangerska milicja, Markwart zatłókł go na śmierć.

Mimo tego przykrego końca, Rotowi udało się przynajmniej częściowo wypełnić zadanie. Choć zorganizowana przez niego naprędce gildia złodziei szybko się rozpadła, a konflikt społeczny nie zakończył się rozlewem krwi, ceny kilangerskich produktów znacząco poszły w górę. Stało się tak za sprawą zorganizowanych przez Rota bandytów, którzy, choć podzielieni na kilka mniejszych grup, skutecznie nękali kupieckie karawany na Leśnym Trakcie. Ich działalność była na tyle szkodliwa, że sir Ardus Vjeren zdecydował się posłać sir Mevana Drahausa z oddziałem zbrojnych, by położyć kres napadom. Sir Mevan, z pomocą Vangorczyka Jilliana oraz wędrownego rycerza sir Ferela Apfelstride'a (i jego giermka, którym został drwal Markwart) wyeliminował dwie z trzech głównych bandyckich grup. Ostatnia została rozbita zimą 475 roku w Nowym Kilu, który obrała sobie za siedzibę, przez oddział kromskiej milicji dowodzony przez Kutbertena.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki